Foranalyse af muligheder for at udbygge el-ladestandere i Odense

Contact

Maja Sig Vestergaard

Traffic Planner
T: +4551611137

Services we provided

Om projektet

I 2020 vedtog byrådet i Odense Kommune aftalen Klimaneutral 2030, hvis målsætning er, at Odense skal gå forrest i kampen for klimaneutralitet. Dette stiller store krav på transportområdet, som forventes at være den største kilde til udledning af CO2 i 2030. Med ’Aftale om grøn stilling’ fra 4. december og den efterfølgende udmøntning fra 25. juni er det forventningen, at der sker et markant skift mod flere elbiler på vejene. Behovet for opladning i det offentlige rum vil følgelig stige i de kommende år. Rambøll har bistået Odense Kommune med en foranalyse for at få en vurdering af, hvor mange offentligt tilgængelige ladestandere der bliver behov for i hvilke bydele.

Kontekstuelt funderet foranalyse

Det er vigtigt at have de geografiske, infrastrukturelle og politiske rammesætninger for øje, når der planlægges for ladeinfrastruktur. Rambølls arbejde indebærer derfor blandt andet en afdækning af konteksten til understøttelse af projektets politiske målsætninger. Dette inkluderer et notat baseret på en scenarieanalyse, som beskriver, hvilken fremtid man kan forvente inden for omstillingen af bilparken, samt hvilke krav der stilles til ladeinfrastrukturen i Odense Kommune. Hertil estimeres, hvor stor CO2-reduktion der er forbundet med forskellige scenarier, hvilket baseres på den CO2-baseline, som Rambøll udarbejdede for Odense Kommune i 2020.

Den nye ladeinfrastruktur skal understøtte omstillingen af den fremtidige bilpark. I analysearbejdet er det belyst, hvor Ladestanderbekendtgørelsens krav til Odense Kommune som bygningsejer er gældende pr. 1. januar 2025. Det er endvidere beregnet på bydelsniveau, hvor stort det fremtidige behov for offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur vil være.

Afklaring af Odense Kommunes rolle

Et andet vigtigt formål med foranalysen er at afklare, hvilken rolle Odense Kommune skal spille i udrulningen af ladeinfrastruktur. Det har blandt andet betydet en markedsafdækning, hvor Rambøll har undersøgt, hvor stor interesse der er blandt ladeoperatører for at opstille ladeinfrastruktur i Odense, og hvor mange boligforeninger og virksomheder der kan forventes at opstille ladestandere.

Odense Kommune vil kunne benytte foranalysen som en rettesnor for, hvor der er behov for, at kommunen understøtter udrulningen af ladeinfrastruktur, og hvordan dette kan ske. Dermed bliver foranalysen et foreløbigt styringsredskab i det fremtidige arbejde med udrulningen af ladeinfrastrukturen i Odense.

Ramboll

Ramboll
4245 North Fairfax Drive
Suite 700
Arlington, VA 22203
Tel:+1 703 516 2300
Fax:+1 703 516 2345

Company registration

Company registration

Ramboll USA, Inc.
4931759

Other sites

Other sites